Kenaikan harga BBM atau istilah lain adalah penyesuaian harga BBM, atau pengurangan subsidi BBM, dan istilah istilah lain yang menyebabkan […]